Liczba miejsc siedzących
wewnątrz: max. 30

Liczba miejsc siedzących
w ogródku letnim: 72